Rekentool, tegenoverliggende route in het veld.

Als het noodzakelijk is om een stukje terug te lopen kan je voor de terugweg de tegenover gestelde route volgen. Met behulp van de kompas kan je op twee manieren de route terug volgen. Namelijk de zuidelijke kant van de naald volgen. Of de kompasroos opnieuw instellen. Je gebruikt voor het laatste dan de tegenovergestelde route in graden uitgedrukt. De tool hieronder geeft de nieuwe route weer (de route terug. De gemakkelijkste manier is de zuideinde van de naald te volgen.

 


 

 °Koers
 °tegen gestelde koers

 

  

Stijgingspercentage van een traject uitrekenen In een onbekend terrein met behulp van een kaart kun je een route uit stippelen. Je moet ook de stijgingen met behulp van de gegevens van de kaart leren inschatten en berekenen. Door de berekening van het stijgingspercentage kan het als aanwijzing dienen of een bepaalde klim niet te moeilijk is.

Uit het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste hoogtelijnen Met de laagste en hoogste de laagste en de hoogtelijnen ertussen kun je de gemiddelde stijging in procenten berekenen.

Het stijgingspercentage geeft aan hoeveel hoogtemeters je op honderd meter horizontale afstand gemiddeld daalt of stijgt.

De formule:

  Hoogtelijneninterval x aantal gesneden hoogtelijnen x 100 000  
Stijging = 
 %
  Afstand op de kaart in mm x schaalgetal  

Je kunt deze formule alleen gebruiken als de hoogtelijnen gelijkmatig lopen, dus allemaal ongeveer even dicht bij elkaar liggen.

Voorbeeld:

Hoogtelijneninterval = 15 m
Aantal gesneden hoogtelijnen = 10
Afstand op de kaart = 40 mm
Schaal 1:25 000
 

  15 x 10 x 100 000    
Stijging = 
 %  = 15 %
  40 x 25 000    

 


Stijgings percentage uitrekenen  Hoogtelijn interval in meters
 Aantal gesneden hoogtelijnen
 Afstand op de kaart in mm
 Schaal van de kaart

 % stijging

Vul de gegevens in het onderstaande velden in en maak een keus in graden Celcius of Farenheit en de wind sneld in km/hr of in MPH. Klik dan op bereken. De Windsnelheid moet boven de 4.8 km/hr en onder de 177 km/hr zijn. De temperatuur moet Temperatuur boven de -50 °C en onder de 10 °C zijn

 


 

Lucht temperatuur
Wind SnelheidWind Chill Temperatuur:
 

© Copyright Uit & Buiten Outdoor

Rekentool, route van kaart naar de route in het veld

Met deze tool kan je de gemeten afstand op de kaart in milimeters invullen. Er wordt direct uitgerekend wat de werkelijke afstand is.
Let wel op dat je bij de juiste schaal kijkt van de kaart.
Voorbeeld: Je meet 10 mm op de kaart, dan is de werkelijke afstand 250 meter bij een schaal van 1:25.0000 en 500 meter bij een schaal van 1:50.000.

 


Omrekenen van kaart naar werkelijkheid

   in mm
     
1:25.000   meter 
1:50.000   meter 
1:100.000   meter 
   

De werking van deze wandeltijd calculator is als volgt: Vul in het vak horizontaal het aantal meters wat je moet lopen. Daarna vul je het aantal meters wat je moet stijgen of dalen.Je geeft aan met de radio button of je gaat stijgen of dalen. Achteraf kan je de omschrijving veranderen in je eigen tekst. Met het selecteervakje geef je aan of de berekening mee wil nemen in de totaal berekening.

Onderaan zitten de volgende knoppen: Print (printen van de berekening ), Reset (alle gegevens wissen), Bereken (de som van alle berekeningen).

Met de volgende gegevens rekent de wandeltijd calculator:

  • 4000 meter horizontaal wandelen geeft een tijd van 1 uur
  • 400 meter verticaal stijgen geeft een tijd van 1 uur
  • 600 meter dalen geeft een tijd van 1 uur

 

Bij stijgen van meer dan 30° helling en minder dan 60° helling, moet er wat minuten opgeteld worden
Er is geen rekening gehouden met rustpauze. Deze moeten er bij geteld worden. Meestal is het ongeveer 10 minuten per 1 uur


Horizontaal Verticaal Omschrijving
UU:MM
+ 

© Copyright Uit & Buiten Outdoor