Rekentool, route van kaart naar de route in het veld

Met deze tool kan je de gemeten afstand op de kaart in milimeters invullen. Er wordt direct uitgerekend wat de werkelijke afstand is.
Let wel op dat je bij de juiste schaal kijkt van de kaart.
Voorbeeld: Je meet 10 mm op de kaart, dan is de werkelijke afstand 250 meter bij een schaal van 1:25.0000 en 500 meter bij een schaal van 1:50.000.

 


Omrekenen van kaart naar werkelijkheid

   in mm
     
1:25.000   meter 
1:50.000   meter 
1:100.000   meter